Osteopathie

Het is een holistische (het lichaam is 1 geheel) behandelingswijze.

Osteopathie ziet gezondheid als het harmonisch bewegen van het gehele lichaam: zowel pariëtaal (bewegingen van beenderige verbindingen), visceraal (bewegingen van organen tov elkaar) als craniaal (bewegingen van de schedelbeenderen).

Het is een natuurlijke geneeswijze waarbij de osteopaat de zelfgenezende kracht van het organisme herstelt door deze bewegingbeperkingen te behandelen. Het is een manuele behandelingswijze, waarbij we zowel bij het onderzoek als bij de behandeling enkel onze handen gebruiken.

Een osteopatisch letsel is een bewegingsbeperking in één van deze systemen (pariëtaal, visceraal, craniaal) of de onderlinge interactie tussen deze systemen.